Công bố thông tin

Ngày ban hành Tên văn bản Tải xuống
07/09/2021 Giấy chứng nhận Đăng ký chứng khoán KSF
01/09/2021 Thông báo Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp
30/08/2021 Công văn của Ủy ban chứng khoán về việc thực hiện nghĩa vụ công ty đại chúng
27/08/2021 Công văn của Ủy ban chứng khoán về việc nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng
27/08/2021 Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kết quả chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, đăng ký và niêm yết chứng khoán; bổ sung ngành nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; thay đổi tên, một số thông tin liên hệ: email, website và thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.
26/08/2021 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Thượng Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSD, niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
25/08/2021 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Thượng công bố thông tin báo cáo kết quả chào bán
14/08/2021 Công ty CP ĐTXD Phú Thượng thông báo thông tin đặt mua cổ phiếu chào bán ra công chúng
13/08/2021 Thông báo điều chỉnh phương thức thông báo quyền mua và gia hạn thời gian nộp tiền của nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng.
19/07/2021 Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng SSR