Công bố thông tin

Ngày ban hành Tên văn bản Tải xuống
13/08/2021 Thông báo điều chỉnh phương thức thông báo quyền mua và gia hạn thời gian nộp tiền của nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng.
19/07/2021 Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng SSR
19/07/2021 Bản cáo bạch – CTCP Đầu tư Xây dựng Phú Thượng (SSR)