CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH

Thiết lập và vận hành
hệ sinh thái tài chính số

Với định hướng xây dựng và vận hành một hệ sinh thái tài chính số trên cơ sở lấy khách hàng làm tâm điểm, lấy trải nghiệm khách hàng làm mục tiêu để tạo ra những sản phẩm – dịch vụ tài chính mang tính cá nhân hóa cao độ, các sản phẩm trong hệ sinh thái tài chính số của công ty sẽ giúp thỏa mãn nhu cầu đầu tư, tạo thêm nhiều sản phẩm dịch vụ mới thông qua nền tảng công nghệ Open API.

Tư vấn chiến lược, cung cấp giải pháp, mô hình đầu tư - tài chính cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp

Cung cấp dịch vụ tư vấn doanh nghiệp và quan hệ nhà đầu tư chiến lược cho các công ty đang vươn lên mạnh mẽ tại các thị trường mới nổi, hỗ trợ các công ty trong việc đánh giá nhà đầu tư và kết nối với các đơn vị môi giới và nhà đầu tư trên toàn thế giới

Phát triển nền tảng và giải pháp số trong mô hình đầu tư và công nghệ tài chính

  • SLiving IoT Platform – Nền tảng công nghệ kiến tạo hệ sinh thái Smart Living trong các dự án Bất động sản
  • Big Data Center – Trung tâm dữ liệu lớn
  • Call Center – Trung tâm quản trị và chăm sóc hệ thống bán hàng trong nền tảng công nghệ Siêu ứng dụng -Trợ lý ảo tài chính hoàn hảo, tích hợp công nghệ mở Open API