INVESTMENT COOPERATION

Establish international investment funds

KSF aims at establishing domestic and foreign startup ecosystems to seek cooperation and investment opportunities, especially for technology startups. The company plays an important role in the rapid development of the startup ecosystem in Vietnam by operating Funds and directing the investment flow to Vietnamese startups.

International investment activities

KSF will create a different direction and affirm its strong financial potential through international investment activities in Southeast Asia in particular and Asia in general. Its spearhead areas include information technology, construction, real estate, factories, production facilities, etc.

Attract foreign investment capital

KSF will promote activities to attract foreign investment capital to Vietnam through research and production projects of hardware, software, technology, real estate and finance. KSF will contribute to promoting the process of international economic integration, thereby, enhancing the stature, role and position of the company in particular and Vietnam in general in the international arena.

Hợp tác kinh doanh trong và ngoài nước hình thức hợp đồng BCC

KSF sẽ mở rộng hợp tác với các đối tác chiến lược dưới hình thức hợp đồng BCC – một trong những lựa chọn tối ưu cho các nhà đầu tư nước ngoài khi có ý định đầu tư vào một thị trường mới nhưng vẫn nhanh chóng tiếp cận được thông tin dưới sự am hiểu về thị trường thông qua những đối tác trong nước. Từ đó, công ty sẽ thiết lập nên một mạng lưới các nhà môi giới, nhà đầu tư rộng khắp toàn cầu bao gồm các quỹ đầu tư, công ty gia đình và những cá nhân có giá trị tài sản ròng cao, góp phần tạo nên những thay đổi lớn trong công cuộc sống hóa ngành tài chính, đưa Việt Nam trở thành điểm đến siêu hấp dẫn đối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài.